VOKK Samen voor Beter

VOKK Samen voor Beter

Steun Ons De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna. Door het delen van ervaringen mogelijk te maken, door informatie, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om kinderen en gezinnen te steunen, zoals de KanjerKetting. De KanjerKetting is er voor kinderen met kanker. Na elke behandeling, ingreep of onderzoek krijgen zij een speciale kraal. Van deze KanjerKralen rijgen zij een kleurige KanjerKetting. Die KanjerKetting vertelt hun verhaal. De KanjerKetting betekent voor hen beloning, steun, verwerking en herinnering.

Behaald : 7.290,00 Doel: 10.000,00
72% Complete